Warunki korzystania z serwisu TestArena

Witamy w TestArena!

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki ("Warunki") korzystania z serwisu TestArena.pl ("TestArena", " TestArena.pl", "Serwis", "Strona").

TestArena.pl stanowi własność i jest zarządzany przez 21CN ("My"). Regulamin stanowi legalną umowę ("Umowa") zawieraną pomiędzy Użytkownikiem a Nami w chwili akceptacji Regulaminu. Możesz wydrukować i zachować kopię niniejszego Regulaminu.

Wszystkie postanowienia ujęte w Regulaminie dotyczą zarówno zarejestrowanych użytkowników, jak i osoby odwiedzające Serwis. Jeżeli nie zgadzasz się z przedstawionymi Warunkami, prosimy o opuszczenie Serwisu i zaprzestanie korzystania z jego usług ("Usługi").

W razie jakichkolwiek niejasności związanych z treścią Regulaminu prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@testarena.pl

Konto użytkownika

Tworząc konto Użytkownika na Stronie lub korzystając z ogólnodostępnego konta administratora stajesz się w pełni odpowiedzialny/odpowiedzialna za wszelkie treści umieszczane przez Ciebie na Stronie oraz wszystkie aktywności związane z Twoim kontem. Twoim obowiązkiem jest również dbanie o prawidłowe zabezpieczenie hasła dostępu do swojego konta.

Wybierając nazwę Użytkownika potwierdzasz, że nie jest to nazwa obraźliwa, obsceniczna lub w jakikolwiek sposób napastliwa wobec innych Użytkowników.

Założenie konta i korzystanie z Serwisu TestArena.pl jest zupełnie bezpłatne.

Odpowiedzialność Użytkownika

Korzystając ze Strony zapewniasz Nas i całą wspólnotę skupioną wokół TestArena, że będziesz korzystać z Serwisu w sposób właściwy i z szacunkiem wobec pozostałych Użytkowników.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści, które naruszają postanowienia Regulaminu, łamią obowiązujące prawa i przepisy, zawierają informacje niezgodne z prawem, brutalne, obraźliwe, szkodliwe lub w inny sposób nieodpowiednie oraz naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w taki sposób aby nie wpływać bezpośrednio na dane zamieszczone przez innych. Ze względu na ogólną dostępność do konta administratora zabrania się modyfikacji oraz usuwania treści zamieszczonych przez innych Użytkowników.

Odpowiedzialność wobec osób korzystających z TestArena

TestArena nie jest w stanie zweryfikować wszystkich treści zamieszczonych przez Użytkowników, dlatego też nie możemy zagwarantować pełnej wiarygodności i dokładności materiału znajdującego się w Serwisie.

Istnieje ryzyko, że przeglądając TestArena natkniesz się na treści, które uznasz za obraźliwe, krzywdzące lub w inny sposób niepoprawne.

Zrzekamy się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty oraz zniszczenia spowodowane niewłaściwym używaniem Serwisu.

Zawartość TestArena.pl

Za wyjątkiem treści umieszczanych przez Użytkowników, cała zawartość Strony jest własnością TestArena.pl oraz jego licencjodawców i jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim.

Zarówno cała Strona, jak i jakakolwiek jej część nie mogą być powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody TestArena.pl.

Gwarancje i wyłączenia odpowiedzialności

TestArena.pl został przygotowany z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy zagwarantować całkowitej bezbłędności i dokładności prezentowanych treści. Wykluczamy wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z Serwisu, o ile nie są one wynikiem zamierzonego działania lub poważnego zaniedbania z Naszej strony.

TestArena zastrzega sobie możliwość usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkowników podczas aktualizacji aplikacji. Serwis nie daje gwarancji utrzymania danych nawet w przypadku braku aktualizacji.

Znaki towarowe TestArena.pl

O ile nie umieszczono innej informacji, wszystkie znaki towarowe znajdujące się na Stronie są zastrzeżone. Dotyczy to w szczególności marki TestArena.pl, firmowego logo i emblematów. Zamieszczone na Stronie marki oraz elementy kompozycyjne stanowią własność intelektualną TestArena.pl.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2013 roku. TestArena zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym poinformuje swoich Użytkowników.